Reklama, prawo i działalność gospodarcza

reklamy

Znaczenie reklamy w gospodarce wolnorynkowej jest trudne do przecenienia. Przedsiębiorcy w oparciu o zagwarantowaną w swej istocie przez konstytucję zasadę swobody działalności gospodarczej (konstytucyjna wolność gospodarcza), walczą o rynki i poszukują nowych. W swych działaniach marketingowych i negocjacyjnych korzystają stale z innowacji w dziedzinie praktyk rynkowych wszelkiego rodzaju. Przedsiębiorcy zmierzają w ten sposób do optymalizacji promocji oferowanych przez swe firmy produktów, towarów i usług.

Nawet w bardzo niszowych segmentach rynku jak choćby dywanach orientalnych, już samo wpisanie słów „perskie dywany” czy „dywany indyjskie” w wyszukiwarkę, pozwala na zorientowanie się, ile firm konkuruje o klienta. Walczy o nabywców należących do bardzo różnych segmentów rynku, bowiem możemy spotkać ręcznie tkane dywany irańskie czy pakistańskie np. po 200-300 złotych, a obok tego np. cenne kobierce z jedwabiu w cenach rzędu 100 000 złotych. Kluczowe znaczenie poza oferowaniem produktu ma dotarcie do potencjalnego nabywcy i rzeczywiste zainteresowanie go produktami. Stąd i rola reklamy jako narzędzia budowania i rozwijania firmy i marki, a co za tym idzie zarabiania pieniędzy.

Ponieważ jedynie reklama pozwala dotrzeć do potencjalnie nieograniczonego kręgu odbiorców, w interesie właśnie adresatów reklamy leży zapewnienie za pomocą prawa jej uczciwości. Instrumentem prawnym powalającym na eliminowanie niebezpieczeństwa stosowania takiej reklamy jest między innymi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zwłaszcza jej art. 16. Poza tym zagwarantowanie uczciwości przekazu reklamowego mają na celu również np. ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.


citylight