Kodeks Pracy

zebranie

Prawa i obowiązki pracodawcy w świetle przepisów

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na umowę zgodnie z Kodeksem Pracy oraz regulaminem pracy ma określone prawa i obowiązki. Podstawowymi prawami pracodawcy jest możliwość swobodnego doboru pracownika na dane stanowisko, zgodnie z przyjętymi przez niego kryteriami…